Wij zijn verheugd om u te kunnen melden dat vanaf 1 januari 2019 het door Rijngas geleverde heftruckgas niet meer meegeteld hoeft te worden in uw CO2 footprint.

Rijngas compenseert de CO2 uitstoot, die gepaard gaat met de verbranding van LPG/Propaan volledig, door net zo veel emissiereductiecertificaten te kopen als er, conform omrekenfactoren van de Nederlandse emissieautoriteiten, door onze klanten wordt uitgestoten bij verbranding van het door Rijngas geleverde propaangas. Hierdoor wordt de klimaatimpact van het door ons geleverde gas volledige gecompenseerd.

HCS_CO2_neutraal.pdf

Rijngas maakt gebruik van Verified Emission reductions (VER’s)

Dit zijn CO2 – credits, die door onafhankelijke internationale keuringsinstanties worden toegekend aan duurzame energie- of bosaanplantingsprojecten. Rijngas heeft gekozen voor projecten die volgens deze strenge standaarden zijn gecertificeerd en volledig voldoen aan het Clean Development Mechanism (CDM) protocol.

Door aankoop van VER’s in een aantal projecten in India, investeert Rijngas in afvalverwerkingsinstallaties voor stedelijke afval die in gebruik worden genomen voor het mechanisch behandelen en verwerken van afval.

Neem contact op met Rijngas voor meer informatie!