Rijngas neemt belangrijke stappen.

We worden ons steeds meer bewust van de enorme invloed die de mensheid heeft op het milieu.
Er zijn veel verschillende meningen en inzichten en in de toekomst zullen we allemaal wijzer zijn.

Waar we het in zijn algemeenheid wel over eens zijn, is het feit dat de atmosfeer opwarmt en dat de CO2 uitstoot, en het gebruik van minerale brandstoffen, hier een belangrijk aandeel in heeft.
Al het minerale propaangas wat Rijngas levert is reeds jaren volledig CO2 gecompenseerd, maar we gaan nog een stap verder.

Er is enorm veel aandacht voor elektrificeren, maar er zal voorlopig niet voldoende duurzaam opgewekte stroom beschikbaar zijn om alle plannen waar te maken.

Rijngas is ook van mening dat we maximaal in zouden moeten zetten op stroom (en/of waterstof), maar dan moet het opwekken van de deze elektriciteit (en/of waterstof) wel volledig duurzaam zijn, en ons netwerk voldoende capaciteit hebben om deze duurzaam opgewekte stroom te kunnen transporteren. En daar zitten volgens ons op dit moment de knelpunten.

Rijngas is ervan overtuigd dat er gestreefd moet worden naar de juiste mix.
Propaangas was altijd al een minerale brandstof die minimaal belastend was voor het milieu.
Daarom betreuren wij het, dat er zeker op korte en middellange termijn, hier niet krachtiger op wordt ingezet, om de luchtkwaliteit te verbeteren. Alle voorzieningen zijn aanwezig, maar helaas wordt dit door de beleidsmakers niet als een serieus alternatief beschouwd omdat het toch nog steeds een fossiele brandstof is.

Daarom zijn wij verheugd u te kunnen melden, dat daar vanaf heden ook verandering in is gekomen.
Er zijn sinds kort een aantal productielocaties die vanuit restproducten, en andere niet minerale vetten bio brandstoffen kunnen produceren. Het proces is vergelijkbaar met een traditionele raffinaderij met destillatie torens. Maar de feedstock is dan geen ruwe aardolie meer, maar zijn biologische componenten. De eindproducten, onder andere bio propaangas, die dan geproduceerd worden zijn dan ook geen minerale brandstoffen meer, maar biologische. Dit bio propaangas wordt dus geproduceerd uit 100 % duurzame grondstoffen en stoot minimaal 80% minder CO2 uit.

Rijngas zal maximaal in gaan zetten op dit biologisch propaangas. Recent hebben we de eerste vrachten biologisch propaangas ontvangen. Dit wordt ingezet voor het afvullen van onze propaangas flessen. Vanaf nu wordt dus het minerale propaangas van ons, wat we afvullen in onze flessen, bijgemengd met biologisch propaangas.

Helaas is de beschikbaarheid van bio propaangas nog niet zodanig groot dat we het minerale propaangas volledig kunnen vervangen door bio propaangas. Er wordt echter volop gewerkt aan het uitbreiden van de productiecapaciteit van bio propaangas, en Rijngas zal zodra het mogelijk en beschikbaar is, een steeds groter deel van het minerale propaangas vervangen door de biologische versie.

Het zal duidelijk moeten zijn dat Rijngas met de volledige CO2 compensatie, de inzet van waterstof, daar waar mogelijk, en nu ook het bijmengen van bio propaan, er alles aan doet om het milieu minimaal te belasten.