Het kabinet heeft besloten om de accijns op brandstoffen tijdelijk te verlagen met ingang van vandaag, vrijdag 1 april 2022.

LPG staat voor Liquide Petroleum Gas, alle vloeibare gassen die in een raffinaderij geproduceerd worden, dus ook ons product, vloeibaar propaangas.

In eerste instantie was LPG uitgesloten van deze verlaging, maar door druk uit te oefenen is onze branche erin geslaagd om toch ook LPG onderdeel te laten zijn van deze accijnsverlaging.

Hoewel we nog steeds de hoogste accijns hebben van Europa profiteren we in ieder geval nu wel mee van de tijdelijke verlaging.

De accijns op ons product is vanaf vandaag verlaagd met 4,1 €cent per liter.

Uiteraard hebben we deze verlaging direct doorgevoerd, zodat onze afnemers vanaf vandaag direct voordeel hebben van deze verlaging.