Van onze afnemers horen wij gelukkig altijd dat men zeer tevreden is over de kwaliteit van onze dienstverlening en service.
Wij kunnen dat op deze wijze realiseren door heel goed naar onze klanten te luisteren, onze systemen continue te beoordelen en daar, waar mogelijk, verder te optimaliseren.
Deze werkwijze is in feite de basis van diverse normeringen.
Rijngas heeft daarom nog geen jaar geleden besloten om zich te laten certificeren.
Omdat we gewend zijn “de lat hoog” te leggen zijn we gegaan voor 3 certificeringen in 1 keer.

ISO 9001 Certificering
ISO 9001:2015 is een proces- en systeemgeoriënteerde benadering van kwaliteitsmanagement en continue verbetering. Hierdoor kunnen allerlei organisaties een managementsysteem invoeren die zijn afgestemd op hun individuele behoeften en omstandigheden. Een kwaliteitssysteem op basis van ISO 9001 verbetert de efficiency op de werkvloer en beperkt verspilling.

ISO 14001 Certificering
Milieubewuste bedrijfsvoering is tegenwoordig belangrijker dan ooit. In veel sectoren vereisen klanten – en overheidsinstanties – een gecertificeerd milieuzorgsysteem. Betrokken partijen verwachten daarnaast steeds meer dat bedrijven en andere organisaties zich committeren aan het duurzaamheidsprincipe. Een ISO 14001:2015-certificaat toont aan dat een organisatie op basis van internationaal erkende milieustandaarden te werk gaat. Het groene symbool staat voor een verantwoorde omgang met natuurlijke bronnen, een efficiënter energie- en grondstoffenverbruik, minimale verspilling, selectieve risicobeperking en een aantoonbare inzet voor continue verbetering.

OHSAS 18001 certificering
Een gezonde en veilige werkplek is van groot belang, vooral voor een bedrijf als Rijngas, waar met risicovolle producten wordt gewerkt. Vanzelfsprekend wil een organisatie laten zien dat de veiligheids- en gezondheidsomstandigheden in haar organisatie op orde is. Met OHSAS 18001 kan dit aangetoond worden. Wanneer het OHSAS-systeem ingevoerd wordt, geeft dat aan dat de organisatie een proactief systeem in gebruik heeft voor het beperken van ziekteverzuim en ongevallen, en voor het verkrijgen van inzicht in de competenties van het personeel.
OHSAS 18001 staat voor Occupational Health and Safety Assessment System en wordt internationaal gezien als hét managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op de werkplek. Het doel van OHSAS 18001 is om operationele risico’s herkenbaar, beperkten en beheersbaar te maken. OHSAS 18001 sluit aan op de internationale normen ISO 9001 en ISO 14001, en kan dan ook eenvoudig worden geïmplementeerd en gecertificeerd binnen een geïntegreerd managementsysteem.

Recent is Rijngas door de DEKRA op al deze normen ge-audit.
Met trots kunnen wij melden dat we met “vlag en wimpel” door deze audits zijn gekomen.
Dit alles zonder noodzakelijke corrigerende maatregelen!
De DEKRA heeft ook aangegeven dat het behalen van 3 certificaten zonder te nemen corrigerende maatregelen een uitzonderlijk fraaie prestatie is!
Op 18 april 2017 heeft Rijngas officieel de 3 certificaten uitgereikt gekregen van de DEKRA