Het antwoord op bovenstaande vraag is kortweg NEE!
In het verleden mochten wisselreservoirs van bijvoorbeeld heftrucks wel gevuld worden, nu niet meer. Het grootste gevaar zit echter in gasflessen zonder overvulbeveiliging. Het verschil tussen gasflessen die wel of niet veilig gevuld kunnen worden, is alleen te zien door een professional, vandaar dat gasflessen en wisselreservoirs alleen bij vulstations gevuld mogen worden.

Achterliggende wetstechnische informatie (Infomil/Rijkswaterstaat):

Gasflessen en wisselreservoirs mogen NIET bij een LPG-tankstation worden gevuld (artikel 5.74 Activiteitenregeling).

Paragraaf 5.7.1 LPG-tankstations van de activiteitenregeling verwijst naar PGS 16 “LPG: Afleverinstallaties”.
Hierin worden de volgende definities gehanteerd:

Gasfles: Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische drukhouder die voorzien is van een enkele aansluiting (met klep- of naaldafsluiter) en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter. Een aantal voorbeelden is opgenomen in Bijlage R van PGS 16.
Wisselreservoir: Een voor meervoudig gebruik bestemd, cilindrisch reservoir, die voorzien is van meerdere aansluitingen, waaronder een overvulbeveiliging. Een aantal voorbeelden is opgenomen in Bijlage R van PGS 16.

Een losse cilindrische drukhouder/reservoir met een inhoud van ten hoogste 150 liter is hiermee:

of een gasfles (1 aansluiting)
of een wisselreservoir (meerdere aansluitingen)

en mag voor beide gevallen NIET bij een LPG-tankstation worden gevuld.

Het vullen van LPG-gasflessen en -wisselreservoirs is wel toegestaan bij een gasflesvulstation, waar de werkzaamheden door gespecialiseerd personeel worden verricht.

bron: www.nove.nl