Voorheen moest de gebruiker zelf op de inhoudsmeter van de propaantank kijken om een indicatie te krijgen van de nog aanwezige hoeveelheid propaan. Hierdoor kwam het regelmatig voor dat men geconfronteerd werd met een lege tank. Bij zakelijke gebruikers zijn de gevolgen vaak niet te overzien, zeker wanneer het propaan gebruikt wordt voor productieprocessen.

Dergelijke situaties kunnen tegenwoordig voorkomen worden door het plaatsen van een inhoud meetsysteem. Voor een relatief klein bedrag per jaar houdt Rijngas de propaanvoorraad in uw tank op afstand in de gaten en zorgt dat deze tijdig weer gevuld wordt.

Het systeem bestaat uit een modem en een zender. De zender verzend ieder kwartier het inhoudsniveau naar de modem. De modem zorgt er vervolgens voor dat de data wordt doorgegeven aan de planning. Wanneer de inhoud onder de 30% komt, ontvangen wij automatisch een alarm. Daarnaast kunnen we op ieder gewenst moment inloggen om de stand te bekijken.

Neem contact op met Rijngas voor meer informatie!