Certificering Rijngas

Kwaliteit, milieu en veiligheid, zijn zeer belangrijke pijlers waar het succes van Rijngas mede aan te danken is. Alle processen binnen ons bedrijf worden continue beoordeeld en, indien noodzakelijk, verder geoptimaliseerd. Omdat we  zeer veel waarde hechten aan deze manier van werken, heeft Rijngas zijn propaan en droogijs activiteiten per 1 april 2017 laten certificeren.

ISO 9001 Certificering
ISO 9001:2015 is een proces- en systeem-georiënteerde benadering van kwaliteitsmanagement en continue verbetering. Hierdoor kunnen allerlei organisaties een managementsysteem invoeren die zijn afgestemd op hun individuele behoeften en omstandigheden. Een kwaliteitssysteem op basis van ISO 9001 verbetert de efficiency op de werkvloer en beperkt verspilling.

ISO 14001 Certificering
Milieubewuste bedrijfsvoering is tegenwoordig belangrijker dan ooit. In veel sectoren vereisen klanten – en overheidsinstanties – een gecertificeerd milieuzorgsysteem. Betrokken partijen verwachten daarnaast steeds meer dat bedrijven en andere organisaties zich committeren aan het duurzaamheidsprincipe. Een ISO 14001:2015-certificaat toont aan dat een organisatie op basis van internationaal erkende milieustandaarden te werk gaat. Het groene symbool staat voor een verantwoorde omgang met natuurlijke bronnen, een efficiënter energie- en grondstoffenverbruik, minimale verspilling, selectieve risicobeperking en een aantoonbare inzet voor continue verbetering.

ISO 45001 certificering
Een gezonde en veilige werkplek is van groot belang, vooral voor een bedrijf als Rijngas, waar met risicovolle producten wordt gewerkt. Vanzelfsprekend wil een organisatie laten zien dat de veiligheids- en gezondheidsomstandigheden in haar organisatie op orde is. Met ISO 45001 kan dit aangetoond worden. Wanneer dit systeem ingevoerd wordt, geeft dat aan dat de organisatie een proactief systeem in gebruik heeft voor het beperken van ziekteverzuim en ongevallen, en voor het verkrijgen van inzicht in de competenties van het personeel.
ISO 45001 sluit aan op de internationale normen ISO 9001 en ISO 14001, en kan dan ook eenvoudig worden geïmplementeerd en gecertificeerd binnen een geïntegreerd managementsysteem.