H2 Easy Fill
Eenvoudig starten met waterstof

Easy-Fill vulsysteem volgens cascade principe

Er gebeurt zeer veel op het gebied van waterstof.
Vooral de “nieuwe” automotive en interne logistiek markt zijn geïnteresseerd in het gebruik van waterstof.  Maar ook mobiele werktuigen worden steeds vaker met waterstof aangedreven.

Het waterstof op zich is een standaard product, wat al zeer lang wordt gebruikt.
Nieuw is het gebruik van waterstof als voeding voor brandstofcellen, in bijvoorbeeld voertuigen, of op zichzelf staande units. Hier hebben we te maken met het “kip en ei” verhaal.
Openbare waterstofvulstations zijn er nog maar mondjesmaat, en een lokaal vulstation is zeer kostbaar. Om op kleine schaal met waterstof een start te kunnen maken kan Rijngas een Easy-Fill cascadepaneel aanbieden. Met behulp van dit paneel wordt het mogelijk om op een zeer kosten efficiënte manier waterstof af te te vullen middels Rijngas waterstofbundels.

Rijngas heeft een cascade vulsysteem ontwikkeld, waarmee het voor u mogelijk wordt, op basis van drukverschil, drukhouders te vullen.

Voordelen

Het H2 Easy Fill Systeem biedt u de volgende voordelen:

 • Geen investering
 • Geen onderhoudskosten
 • Trajectbegeleiding
 • Ontzorgende service
 • Geleverd op locatie
 • Eenvoudig en zeer kosten efficiënt waterstof afvullen in waterstof drukhouders
 • Geen risico op te hoge drukken in de te vullen drukhouders
 • Volledig stand-alone systeem, dus geen stroom, perslucht, of andere utiliteiten nodig
 • Eenvoudig te verplaatsen
 • Voorzien van een “standaard” vulslang, inclusief breekkoppeling
 • Wordt in gebruik gesteld door een specialist van Rijngas bij de aflevering
 • Een zeer klantgerichte benadering door een flexibel, gemotiveerd team
 • Standaard gebruikt Rijngas flessenbundels van 16 flessen met een druk van 300 bar

Omschrijving Easy-Fill Systeem

Het Easy-Fill systeem bevat geen bewegende componenten en heeft geen stroom of perslucht nodig. Het is een volledig stand-alone systeem.
Bovendien kan het systeem zeer eenvoudig geaard en verplaatst worden naar een volgende locatie.

Het systeem bestaat uit een afleverzuil en wordt gevoed door waterstofbundels, afgevuld op 300 bar en met een zuiverheid van 5.0 (99,999%).
Op de afleverzuil kunnen 3 bundels direct worden aangesloten. Indien wenselijk kan de voorraad bundels worden uitgebreid door het koppelen van bundels.
Op de voorkant van de afleverzuil zijn alle drukken af te lezen. Testen hebben aangetoond dat er een vulsnelheid gerealiseerd kan worden van ca 0,35 kg per minuut, zonder dat er een ongecontroleerde temperatuursverhoging van de drukhouders optreedt. Middels een doorstroombegrenzer is deze maximale flow geregeld.

Omdat de aangesloten waterstof bundels maximaal 300 bar hebben, kan de druk in de drukhouders nooit boven de 300 bar uitkomen, waardoor een te hoge drukopbouw wordt voorkomen, ervan uitgaande dat de te vullen drukhouder geschikt is voor minimaal 300 bar.

Over het algemeen is de maximale vuldruk van een personenauto 700 bar. Alle andere drukhouders mogen maximaal 350 bar hebben. In de praktijk kan, bij een juiste bediening van het cascade vulproces, een druk gerealiseerd worden van 260 – 290 bar.

Het systeem wordt in zijn geheel (afleverzuil en waterstofbundels) op basis van huur beschikbaar gesteld.
De bevoorrading van de bundels kan tevens verzorgd worden door Rijngas en geschiedt in overleg.